ALGEMENE VOORWAARDEN

Home > Over Murs > Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie 
gedeponeerd op 6 april 2007 onder nr. 68/2007 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.